O knihovně

Půjčovní doba:

Středa 14.30 - 16.30

Sobota 13.00 - 16.00

V roce 2018 bylo přihlášeno 71 čtenářů, z toho 34 dětí do 15 let. Knihovnu navštívilo 626 návštěvníků. Bylo uskutečněno 2811 výpůjček knih (z toho 1441 prolongace) a 81 výpůjček časopisů.

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2018 je celkem 2480  knih, z toho beletrie pro dospělé 1372 knih, beletrie pro děti 809 knih, naučná literatura pro dospělé 168 knih a naučná literatura pro děti 131 knih.

Najdete zde také časopis pro děti Čtyřlístek a časopis Vlasta.

Knihovní fond rozšiřujeme nákupem knih, které zakoupíme z příspěvku obce.

Knihovna obdrží 3x ročně knihy z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Informace o výměnném souboru najdete zde.

Zřizovatelem knihovny je Obec Návojná, více informací na www.navojna.cz

Městská knihovna v Brumově-Bylnici poskytuje na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí uzavřené mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Městem Brumov-Bylnice regionální knihovnické služby (metodickou a konzulační činnost, aktualizace a revize knihovního fondu, nákup a zpracování knih atd.)

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode