O knihovně

Půjčovní doba:

Středa 14.30 - 16.30

Sobota 13.00 - 16.00

V roce 2017 bylo zaregistrováno 68 čtenářů, z toho 33 dětí do 15 let. Knihovnu navštívilo 600 návštěvníků. Bylo uskutečněno 2443 výpůjček knih (z toho 1057 prolongace) a 103 výpůjček časopisů.

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2017 je celkem 2408  knih, z toho beletrie 2116 knih a naučná literatura 292 knih.

Najdete zde také časopis pro děti Čtyřlístek.

Knihovna obdrží 3x ročně knihy z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Informace o výměnném souboru najdete zde. Vlastní knihovní fond rozšiřujeme o knihy, které zakoupíme z příspěvku obce.

Zřizovatelem knihovny je Obec Návojná, více informací na www.navojna.cz

Městská knihovna v Brumově-Bylnici poskytuje na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí uzavřené mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Městem Brumov-Bylnice regionální knihovnické služby (metodickou a konzulační činnost, aktualizace a revize knihovního fondu, nákup a zpracování knih atd.)

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode